Intereseko informazioa

 
Ondoko helbide honetan kontsulta dezakezu COVID19ren krisian zehar kontsumitzaileek dituzten eskubideei buruz Kontsumobidek argitaratutako informazio guztia: http://www.kontsumobide.euskadi.eus/azken-berriak/y10-kb2covid/eu/