Laguntza soziala eskaintzea

Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren prestazio ekonomiko eta zerbitzu guztietarako sarbidea artikulatzera bideratutako izapidetze-, kudeaketa- eta koordinazio-eginkizunak burutzea.