Orientazioa ematea

Pertsona edo pertsonak horien beharretara erantzuteko egokiena den zorroaren prestazio ekonomiko edota zerbitzura edo zorro horretako prestazio eta zerbitzuen konbinazio batera bideratzea edota, bidezkoa bada, beste sistema edo arreta-politika batzuetako baliabideetara bideratzea.