Erabilera plana

Erabilera-plana edo euskara-plana erakundeak dituen ezaugarri eta premietara egokitutako prozesu planifikatua da, eta beronen helburua euskararen erabilera areagotzeko ekintzak planifikatzea eta bultzatzea da. Planaren bukaeran, euskararen erabilera handiagoa izango du erakunde horrek, bai barne-harremanetan, bai kanpo-harremanetan.

2009. urtean, Euskara Zerbitzuak udal langileak euskalduntzeko euskara ikastaroak antolatzeaz gain, laneko mahaian ipintzeko zenbait hiruki banatu zituen langileek bezeroei harrera euskaraz egin diezaieten. Horrez gain, mahaiko hiruki horiek zerbitzua euskaraz eman dezaketen langileak identifikatzeko ere balio dute.